Запази си час

Пародонтология

Пародонтологията разглежда заболяванията на венците. Причините за поява на тези заболявания са най-различни, но основно място заема плаката и зъбния камък....

Профилактика и грижа

Важно е редовно да се посещава стоматологичния кабинет. Профилактиката е от особено значение за навременно откриване на започнали процеси и тяхното излекуване по зъбите и пародонта.

Детска стоматология

Кариесът на зъбите е локализирано прогресиращо разрушаване на твърдите зъбни тъкани с клинично установима степен на разграждане.Зъбният кариес разрушава всички твърди зъбни тъкани....

Ортодонтия

Името ортодонтия идва от гръцката дума ortho и означава прав и odons-зъб Ортодонтията е тази част от стоматологията, която изучава неправилното положение на зъбите и захапката,и тяхното лечение.

В стоматологичните кабинети се работи само с материалите на известни стоматологични фирми

Виж още